Hannover: prins houdt kasteel, is ijzig over vader

In een sterk staaltje noblesse oblige houdt prins Ernst August de Marienburg én zet zijn onchique vader buitenspel.

Lees ook

Nieuwe ontwikkelingen in de Hannover Saga: prins Ernst August Jr. blijft eigenaar van kasteel Marienberg.

Even het voorafgaande kort samengevat: prins Ernst August Senior droeg 15 jaar geleden al zijn verplichtingen met betrekking tot het Huis van Hannover over aan zijn oudste zoon, prins Ernst August Junior. Hij is alleen nog in naam hoofd van het Huis en heeft nog wat bezittingen in met name Oostenrijk.

Vader en zoon zijn al een hele tijd verwikkeld in een brouille. Senior meende Junior schaak te zetten door hem voor de rechter te willen slepen toen die Kasteel Mariënburg via een tussenpartij aan de deelstaat wilde verkopen voor 1 euro. De onderhoudskosten zijn niet meer op te brengen, Nedersaksen wil het graag intensiever inzetten als toeristentrekker. Het moet als nationaal en cultureel monument een 'Neuschwanstein van het noorden' worden.

In de regio is er veel waardering voor Junior, om het kasteel zo te behouden voor Hannover en belangstellenden, en het niet bijvoorbeeld voor de hoogste prijs te verpatsen aan een oliemagnaat die er een privéverblijf van zou kunnen maken. Junior vindt het spijtig het niet geheel in eigen beheer te kunnen houden, maar is nuchter als hij wordt aangesproken op het feit dat de familie, die ooit koningen leverde, nu op zwart zaad zou zitten.

"Het is een mythe dat we onmetelijk rijk zijn," zegt de prins (hier met zijn moeder Chantal Hochuli en zijn broer prins Christian). "Het eigendom dat in 2004 aan mij is overgedragen, is veel kleiner dan vaak wordt beweerd. Afgezien van de monumentale gebouwen bestond het voornamelijk uit land- en bosbouwgrond."

"Liquide middelen zijn niet aan mij overgedragen"

"De inkomsten hiervan zijn van meet af aan niet voldoende geweest om Kasteel Marienburg permanent te behouden of te herstellen. Liquide middelen zijn niet aan mij overgedragen. Ik zou blij en trots zijn als ik het kasteel alleen kon financieren. Maar dat kan ik gewoon niet."

In 2005 leverde een veiling op de Mariënburg 44 miljoen euro op, waar is dat geld gebleven? "Het is weg," zegt de prins. "De kosten van de veiling en provisies gingen ervan af, een groot deel van de netto-opbrengst is gebruikt voor het betalen van rekeningen die zich in de loop der jaren hadden opgebouwd en waar ik verantwoordelijkheid voor wilde nemen. Bovendien moesten de aanzienlijke schulden van mijn vader worden afbetaald."

"De schulden van mijn vader waren hoger dan verwacht"

"Door deze schulden kon het kasteel destijds niet in een stichting worden ondergebracht. Ik wil niet speculeren over bedragen, maar de schulden waren hoger dan verwacht. Dat geld is weg. Wat er overbleef, is rechtstreeks in het kasteel geïnvesteerd, om het aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Hierdoor is het aantal bezoekers verzesvoudigd van 30.000 naar 200.000 per jaar. "

Senior is al enige tijd van het padje door hevig drankgebruik en kreeg onlangs ook nog tragisch genoeg de diagnose kanker. Junior, die op het punt staat voor de tweede keer vader te worden, heeft nu uit piëteit / pragmatisme besloten vooralsnog af te zien van de verkoop. Juridisch gezien staat hij sterk, maar praten via advocaten kost alleen maar tijd en energie, vandaar dat hij een nieuwe oplossing bedacht.

"Ik heb na zorgvuldige afweging besloten om voorlopig eigenaar van de Marienburg te blijven tot een juridisch bindende, voor alle partijen levensvatbare en definitieve oplossing klaar is voor uitvoering," zei prins Ernst August Jr.. hier op zijn trouwdag met prinses Ekaterina. Het nieuwe plan is niet wat hij voor ogen had, maar hij wil er zo snel mee aan de slag "ook om de ruim zestig banen die het kasteel te bieden heeft veilig te stellen."

Het doel is nu om het kasteel en de inventaris zo snel mogelijk alsnog onder te brengen in een stichting. Dat kan, nu Junior de zaak financieel heeft aangeharkt. "Om de nodige voorwaarden te scheppen, zal ik alles doen wat in mijn macht ligt," zegt de prins. "Ik blijf in nauw contact met de deelstaatregering." 

Ongeveer 1700 van de 1800 kunstwerken ter waarde van zo'n 6 miljoen euro zullen in de stichting worden ondergebracht, Junior wordt voorzitter van de stichting, vertegenwoordigers van de deelstaat Nedersaksen komen in de Raad van Toezicht.

De deelstaat neemt bovendien voor ongeveer 2 miljoen aan kunstwerken over, zodat er in ieder geval een startbudget is om met de renovatie van het kasteel te beginnen.

Senior lijkt hiermee schaakmat te zijn gezet. "Vanuit mijn standpunt hebben de bezwaren van mijn vader geen enkele basis en mogen ze de kans niet in de weg staan om tijdig maatregelen te nemen om Marienburg en de banen te behouden," zegt Ernst August Jr. koeltjes. "Mijn vader heeft zich in het verleden nooit om het slot bekommerd en heeft er nu niets meer over te zeggen. Ik ben de eigenaar van Kasteel Mariënburg en sta als zodanig in het kadaster geregistreerd, zonder beperkingen."

Lees ook: 

 

Foto's © BSR Agency, Getty Images, ANP, bronnen: Hannoveriche Allgemeine

Laatste nieuws

Zie ook