Prins Laurent klaagt, maar wordt tóch gekort

Opstandige Belgische prins schrijft tevergeefs emotionele brief over het leed in zijn leven.

Als prins Laurent van België emotionele brieven aan het parlement gaat pennen, is er duidelijk weer iets aan de hand met de tikje excentrieke prins.

Even kort wat vooraf ging: de prins heeft wat moeite met het feit dat hij zich, in ruil voor een riante toelage, aan bepaalde afspraken moet houden.

Directe aanleiding voor de strafkorting is een feestje op de Chinese ambassade waar Laurent zonder toestemming van de regering in militair uniform aanwezig was. Hij was daar tijdens de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger.

Omdat het niet bepaald de eerste keer was dat hij over de schreef ging, heeft de Belgische regering hem nu eenmalig op zijn toelage gekort. Het gaat om 15%, omgerekend ongeveer 46.000 euro. Heel zielig is de prins niet, zijn toelage bedraagt nog altijd zo'n 255.000 euro.

Gisteren pende Zijne Koninklijke Hoogheid nog een emotionele brief aan de Belgische Kamerleden waarin hij de beslissing om zijn dotatie aanvocht en tegelijk uithaalde naar zijn broer koning Filip, zijn familie en de politiek. "De meesten weten het niet en velen doen alsof ze het vergeten zijn: sinds mijn prille jeugd sta ik ten dienst van mijn broer, mijn familie en de Staat," aldus Laurent. "Ik heb niet mogen werken zoals ik wenste, noch projecten mogen uitwerken die mij zelfstandigheid hadden kunnen bieden. Ik moest zelfs toestemming vragen om te trouwen. En tot op heden zet men het mij betaald dat ik huwde met een vrouw die ik liefheb, maar geen titel noch fortuin heeft."

"Eigenlijk is mijn hele bestaan het voorwerp van een proces, en dat proces is al lange tijd geleden begonnen," zo luidt de wat warrige tekst. "Het wordt onafgebroken gevoerd in de media (…) Een waslijst aan onhandigheden, vergissingen, fouten. Jaar na jaar langer. Jaar na jaar bezwarender. Steeds à charge en nooit à décharge. Ik stel u de vraag: wie onder u zou bestand zijn tegen zo’n samenvatting van zijn leven?"

Het is duidelijk: de prins zit in de put. Omdat hij vindt dat hij hard werkt, wordt gestraft en wordt gedwarsboomd: "Ik denk dat geen andere burger van dit land zijn leven lang met zulke hardnekkigheid werd geïnstrumentaliseerd en zijn projecten voortdurend gedwarsboomd door zijn familie en door grove nalatigheden van sommige politieke gezagdragers."

Het is waar dat Laurent snel onder vuur ligt, maar in zijn pleidooi ontbrak helaas elke vorm van zelfreflectie: hij heeft het er altijd zelf naar gemaakt. Zijn zus prinses Astrid krijgt ook een toelage en heeft geen moeite om zich te houden aan de regels binnen de ministeriële verantwoordelijkheid. En de prins staat niet boven de wet. Het parlement stemde dan ook met een forse meerderheid in met de korting.

Laurent heeft zijn zaak met zijn eindeloze zelfbeklag bepaald geen dienst verleend. De brief zal bovendien zijn familie, met wie hij al op gespannen voet leeft, niet milder stemmen. Als het hem allemaal zo zwaar valt, zou hij ook afstand van zijn titel en privileges  kunnen nemen. Dan zou hij in alle vrijheid als gewoon burger verder kunnen. Maar dát gaat de wel-de-lusten-niet-de-lasten-prins vermoedelijk ook weer een stapje te ver.

 

Foto's © ANP, Getty Images. BSR Agency

Laatste nieuws