Groothertog Henri zoekt fakkeldragers

Ook in Luxemburg begint het belang van publieksparticipatie door te dringen, als het gaat om betrokkenheid van de burger...

Lees ook

Ook in Luxemburg begint het belang van publieksparticipatie door te dringen, als het gaat om betrokkenheid van de burgers bij het koningshuis.

Dineren met het volk à la zijn verre neef koning Willem-Alexander gaat groothertog Henri nog iets te ver. Maar voor de optocht tijdens de vooravond van de Nationale Parade op 23 juni zoekt hij wel degelijk 300 fakkeldragers die op 22 juni voor volk en vaderland met een toorts willen lopen. Het is voor het eerst dat Luxemburgers worden uitgenodigd om mee te doen.

Feestdag 

© Cour Grand-Ducale de Luxembourg

Nationale Day is een hoogtepunt in de Luxemburgse royal kalender. De verjaardag van Henri wordt gevierd (hij is eigenlijk jarig op 16 april), er worden kransen gelegd, troepen geïnspecteerd en ter ere van de vorst worden 21 saluutschoten gelost. Ook wonen de Luxemburgse royals de gebruikelijke onvermijdelijke Te Deum dankmis bij. De fakkeltocht is van de leukste events, in heel Luxemburg-Stad is het dan feest.

Foto’s 

© Cour Grand-Ducale de Luxembourg

Ook al als investering in hun populariteit gaf het groothertogelijk stel nieuwe foto’s vrij, waarop ze heel innig staan en de royal Yorkies intussen de show stelen. 

© Cour Grand-Ducale de Luxembourg

 

© Cour Grand-Ducale de Luxembourg

Lees ook:

Openingsbeeld © BSR Agency  

Laatste nieuws

Zie ook