Dochter sleept koning Albert voor de rechter

Koning Albert II van België moet op 21 februari 2017 voor de rechter verschijnen in de zaak-Boël, zo bevestigt...

Lees ook

Koning Albert II van België moet op 21 februari 2017 voor de rechter verschijnen in de zaak-Boël, zo bevestigt Alain De Jonge, de advocaat van Delphine Boël.

Een nieuwe fase in de zaak-Delphine Boël, de vrouw die erkend wil worden als dochter van koning Albert II, de vader van de huidige koning Filip. Jonkvrouw Delphine Michèle Anne Marie Ghislaine Boël is naar alle waarschijnlijk de dochter van Albert en barones Sybille de Selys Longchaps, die van 1966 tot 1982 een affaire hadden. Haar moeder heeft dat bevestigd en steunt Delphine in haar pogingen om erkend te worden. Albert heeft in 1999 het bestaan van Delphine in bedekte termen toegegeven in zijn kersttoespraak. 

Royal geheimen

1999 © Herwig Vergult / ANP

“Kerstmis biedt ieder van ons een goede gelegenheid om even te bezinnen over de eigen familie, zowel over haar gelukkige periodes als over haar moeilijke dagen,” zei koning Albert toen. “De koningin en ikzelf hebben teruggedacht aan heel gelukkige tijden, maar ook aan de crisis die ons koppel heeft doorstaan, nu dertig jaar geleden. Samen, zijn wij erin geslaagd die moeilijkheden te boven te komen en hebben wij sedert lang een diepe liefde en eendracht kunnen herwinnen. Die crisisperiode werd ons onlangs in herinnering gebracht. Daar wensen wij niet verder op in te gaan; zij behoort tot ons privéleven. Mocht onze eigen levenservaring echter hoopgevend zijn voor hen die vandaag gelijkaardige moeilijkheden beleven, het zou ons heel blij stemmen.” 

Sybille aan het woord 

© Docu ‘Onze dochter heet Delphine’.

Zowel in 1969 als in 1976 stonden Albert en Paola dicht bij een echtscheiding, zei barones Sybille de Selys Longchamps in de documentaire ‘Onze dochter heet Delphine’. Toenmalig  koning Boudewijn zou de scheiding van zijn broer niet hebben tegengehouden, benadrukte De Selys Longchamps. De Kerk zou in 1969 volgens haar wel druk hebben uitgeoefend om de scheiding van haar man Jacques Boël te laten aanslepen. In 1976 weigerde De Selys Longchamps zelf de voorwaarden voor een scheiding te ondertekenen. ‘Albert moest onder meer afstand doen van de troon en zijn dotatie delen met Paola’, zegt ze. ‘Bovendien werd mij verboden om zijn kinderen te zien. Ik wist dat het nooit zou werken’ Daarop verhuisde ze met haar dochter Delphine naar Groot-Brittannië. ‘Ik wilde niet dat de monarchie zou wankelen door mij’, verdedigde ze die beslissing. ‘Het lot van het land is belangrijker dan mijn lot.’ Hieronder een fragment uit de documentaire: 

‘Onze dochter heet Delphine’

 Reputatieschade

© Mark Renders / Getty Images

Albert heeft tot nu toe alle pogingen van Delphine om erkend te worden afgewimpeld. Haar teleurstelling over die afwijzing heeft de kunstenares vaak laten terugkomen in haar kunstwerken. Nu hij geen staatshoofd meer is, is zijn onschendbaarheid vervallen. Zowel de voormalige koning, Delphine’s wettige vader Jacques Boël (hij erkende haar destijds om een rel te voorkomen) en zijzelf worden opgeroepen om op 21 februari 2017 voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel verschijnen. Het is triest dat het zover heeft moeten komen, want het levert een hoop stress op voor Albert en zijn vrouw Paola. En bovendien veel negatieve publiciteit voor het Belgische koningshuis, die voorkomen had kunnen worden met een simpele DNA-test en wat familiaire warmte. Maar goed, daar staat deze generatie niet om bekend. 

Naar de rechter

© Benoit Doppagne / ANP

Volgens Alain De Jonge, de advocaat van Delphine Boël, is het de voorzitter van de rechtbank zelf die het initiatief heeft genomen om de verschillende partijen op te roepen om persoonlijk aanwezig te zijn in de rechtbank. ‘Dat is zeker geen unicum in familierechtszaken. Ik heb mijn cliënte altijd gevraagd om aanwezig te zijn op de zittingen om de zaak een gezicht te geven. Nu zal koning Albert ook zelf aanwezig moeten zijn.’ Als je door de rechtbank zelf opgeroepen wordt voor zo’n hoorzitting, moet je daar normaal gezien persoonlijk op verschijnen. Al kan elke partij natuurlijk nog een ‘legitiem excuus’ inroepen om niet aanwezig te hoeven zijn. Het is dan aan de rechter om te beslissen of de zaak voortgezet kan worden of niet.

Meer over het Belgische koningshuis:

Openingsbeeld © Robin Utrecht / ANP

Laatste nieuws

Zie ook