Queen Elizabeth wilde persoonlijk vermogen geheim houden

Zelf bemiddelen in gevoelige zaken werpt zo zijn vruchten af...
@media (max-width: 679px){#fig-61b1871f8fc7c img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f8fc7c img{#fig-61b1871f8fc7c img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-61b1871f8fc7c img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f8fc7c img{#fig-61b1871f8fc7c img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61b1871f8fc7c img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f8fc7c img{#fig-61b1871f8fc7c img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61b1871f8fc7c img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f8fc7c img{#fig-61b1871f8fc7c img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Vermogen Queen

Ze stuurde haar advocaat op de ministers af om te voorkomen dat haar persoonlijke vermogen aan de grote klok werd gehangen.

Koningin Elizabeth heeft er via een wet voor gezorgd dat haar privévermogen niet openbaar werd gemaakt, zo heeft The Guardian ontdekt. Uit een reeks regeringsmemo’s die in het Nationaal Archief zijn opgedoken, blijkt dat een advocaat van de koningin druk uitoefende op ministers om een wetsvoorstel te wijzigen en zo te voorkomen dat haar aandelenbezit openbaar werd gemaakt.

De nieuwe wet zorgde er in de jaren 70 voor dat bedrijven transparantie moesten geven over wie aandelen bij hen heeft. "Door een clausule die op aandringen van de advocaat van de koningin werd opgenomen, kon de regering bepaalde bedrijven vrijstellen van de verplichting de identiteit van aandeelhouders bekend te maken." De investeringen van onder andere staatshoofden en regeringen konden zo geheim blijven, en dus ook die van de Queen. Het vermogen werd tot ten minste 2011 geheim gehouden.

@media (max-width: 680px){#fig-61b1871f9046e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f9046e img{#fig-61b1871f9046e img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61b1871f9046e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f9046e img{#fig-61b1871f9046e img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61b1871f9046e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f9046e img{#fig-61b1871f9046e img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Het bedrijf die deze investeringen regelde, is er vier jaar geleden mee gestopt. Het Britse Koninklijk Huis reageerde op de commotie: "Het is een reeds lang bestaande conventie." Plan is dat de Queen een wetsvoorstel moet goedkeuren voordat dat daadwerkelijk een wet wordt. Met deze wordt Elizabeth gewaarschuwd wanneer wetgeving van invloed kan zijn op de privébelangen van The Firm.

@media (max-width: 680px){#fig-61b1871f906a4 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f906a4 img{#fig-61b1871f906a4 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61b1871f906a4 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f906a4 img{#fig-61b1871f906a4 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61b1871f906a4 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61b1871f906a4 img{#fig-61b1871f906a4 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Doordat het 'slapend bedrijf' er jaren geleden mee stopte, is het persoonlijk vermogen van de Britse koningin nooit openbaar gemaakt. Maar het wordt op zo'n honderden miljoenen ponden geschat. It's good to be royal.

Laatste nieuws