Say what? Dit is waarom Kate moet kniksen voor Beatrice en Eugenie

Hello, hierarchy!

De royal rules of etiquette zijn niet altijd even makkelijk te volgen. En er is geen beter voorbeeld van het ingewikkelde web van beleefdheidsregels dan het zogenaamde kniksje, of de reverence. Wist je bijvoorbeeld dat Catherine regelmatig een kniebuiging moet maken voor prinsessen Beatrice en Eugenie – maar dat er bepaalde uitzonderingen zijn waarin het omgekeerde het geval is? Dit is hoe het zit.

Kniksen voor kenners

Als je koninklijke evenementen een beetje volgt, dan ben je ongetwijfeld bekend met het fenomeen ‘kniksen’: een kleine kniebuiging van vrouwelijke royals als teken van respect. En hoewel ‘respect’ heel simpel klinkt, gaat hier uiteraard een lading etiquette en beleefdheidsregels mee gemoeid waar je een hele studie naar zou kunnen doen.

Etiquettebijbel Debrett’s omschrijft een kniks als volgt: “Vanuit een staande positie breng je je gewicht op één voet (meestal de linker). Zet de bal van je andere voet naar achteren, schuin rechts van je standbeen. Rug recht, oogcontact houden. Buig het linkerbeen iets bij de knie, hou je torso recht. Daarna weer rechtop gaan staan met de voeten parallel aan elkaar.” Een kleine hoofdbuiging mag ook nog, maar hoeft niet.

kate kniksen
Een elegant kniksje van Kate naar de Queen in april 2019. Beeld: Brunopress

Status en hiërarchie

De reden waarom de regels achter een kniebuiging zo complex zijn, is omdat in royal kringen natuurlijk veel verschil zit in status en daarmee in de sociale hiërarchie. Het klinkt misschien wat archaïsch, maar binnen de wereld van de royals is dit simpelweg een eeuwenoude traditie die nog altijd wordt aangehouden. De persoon waarvoor binnen Engeland het vaakst geknikst wordt, is natuurlijk Queen Elizabeth. Zij is de meest senior royal binnen de familie, en daarom gaat iedereen voor haar door de knieën wanneer zij voor het eerst aan hen verschijnt bij een evenement.

Maar tussen de royals ónder Elizabeth wordt die hiërarchie iets minder duidelijk afgebakend. People Magazine legt uit dat bij koninklijke samenkomsten ook Kate en Meghan, de hertoginnen van Cambridge en Sussex, moeten kniksen voor prinsessen zoals Anne, Beatrice en Eugenie – terwijl zij toch een minder centrale rol spelen binnen de royal family. Dat is allemaal terug te leiden op etiquetteregels die in 1595 (!) door koningin Elizabeth I zijn vastgelegd.

Geboren of getrouwd?

Aristo-expert Wendy Bosberry-Scott van Debrett’s legt uit dat Elizabeth I ervoor wilde zorgen dat er een duidelijk onderscheid zou bestaan tussen geboren prinsessen, of getrouwde prinsessen. “Vrouwen zoals Kate en Meghan verwerven hun titels middels hun huwelijk, en zijn daardoor van een langere rang dan degenen die met hun titels geboren worden”, vertelt ze. “Die hiërarchie bestaat om te zorgen dat prinsessen die met blauw bloed geboren zijn niet aan de kant worden gezet”, aldus Bosberry-Scott.

Die hiërarchie is dus het duidelijkst terug te zien in de kniebuigingen tussen de hertoginnen en de royals, maar ook de volgorde waarin de royals bijvoorbeeld staan bij evenementen geeft een goed beeld van de hiërarchie.

Uitzondering

Maar goed, etiquette en traditie zouden etiquette en traditie niet zijn als er niet ook een hoop uitzonderingen waren. En hoewel we net dus uitlegden dat Kate bijvoorbeeld moet kniksen voor Anne, Beatrice en Eugenie, is dit niét altijd het geval. De reden hiervoor is, in our humble opinion, behoorlijk seksistisch, maar soit.

Het zit namelijk zo: binnen die etiquetteregels die in de 16e eeuw zijn vastgesteld, hebben mannen namelijk altijd voorrang op de ladies binnen de koninklijke familie. “Wanneer de vrouwen met hun mannen aanwezig zijn, dan wordt hun status als het ware door de hogere status van hun man omhooggetild. Omdat de mannen hoger in de hiërarchie staan dan Anne, Beatrice en Eugenie, wordt dit ook betrokken op hun vrouwen. Die krijgen dan dus óók voorrang.” En zo kan het dus dat Kate moet kniksen voor de Yorkies, ténzij zij met William aanwezig is.

Veranderingen

En ten slotte geldt natuurlijk dat de hiërarchie binnen koninklijke kringen altijd in verandering is. Zo moeten Charles en Camilla op dit moment bijvoorbeeld hun respect tonen als zij op bezoek komen bij onze eigen Willem-Alexander en Máxima. Maar zodra Charles de troon bestijgt zijn zij elkaars gelijken, en daarmee komt er een einde aan dat verschil in status.

Kortom: de regels liggen vast, maar de gevolgen daarvan niet. Wij oefenen in elk geval nog even door op onze kniebuiging.

Bron: People Magazine | Beeld: Brunopress

Laatste nieuws