60 jaar Benelux: saaiste werkbezoek van het jaar?

Kan iemand vanavond koning Filip op tijd naar bed sturen?

Lees ook

In Brussel wemelde het vandaag van de bevriende royals. Koning Filip van België ontving  groothertog Henri van Luxemburg en koning Willem-Alexander voor onder andere een lunch op het Koninklijk Paleis.

Een en ander had te maken met de viering van 60 jaar Benelux. In 1958 tekenden België, Nederland en Luxemburg het Verdrag tot de oprichting van de Benelux Economische Unie, om economisch makkelijker samen te kunnen werken.

En dat is inderdaad iets waar alleen ambtenaren en diplomaten opgewonden van raken. De heren royals deden hun best, maar het bezoek wilde maar niet gaan flonkeren. Gelukkig hadden we de vlaggen nog! En koning Filip, die eruit zag alsof hij nachtenlang geen oog heeft dichtgedaan. 

Terwijl er toch kansen te over waren. De Benelux was in het begin eigenlijk een soort mini-EU, maar dan efficiënter, goedkoper en effectiever. En met zijn drieën stonden de niet al te grote landen bovendien wat sterker tegenover joekels als Duitsland en Frankrijk.

Daar had natuurlijk best mee gepronkt mogen worden, maar ja: eeuwig maar neutraal moeten blijven, hè? En even terzijde: is het majesteitsschennis om op te merken dat Henri nu niet echt de meest daadkrachtige handtekening ooit heeft? 

De voorgeschiedenis van de Benelux gaat overigens terug tot in de Tweede Wereldoorlog, want al in 1943 beslisten de regeringen van België, Nederland en Luxemburg om nauwer te gaan samenwerken. 

Je zou dus ook kunnen zeggen dat de Benelux 65 jaar oud is. Wat het thema van vandaag – 'Een jonge en groene Benelux' – dan wel weer hilarisch maakt. Want het was hoe dan ook een wat stoffig mannen-in-pakken-momentje.

Koningin Mathilde was wijselijk uitgeweken en deed elders in Brussel nuttige en aanzienlijk leukere dingen met koningin Letizia van Spanje #BELSPA

Na de lunch ging het gezelschap naar het Huis van de Benelux, een stukje verderop.

Daar werd de nieuwe naam van het gebouw onthuld en werden, niet heel verrassend, geschenken uitgewisseld. Zelfs de kleine blonde prinses had het groepsmemo gekregen hoe iedereen moest staan.

En toen eindelijk happy hour? 

Mais non, door naar het volgende tintelende programmapunt. Ergens bonken drie PR-medewerkers ten paleize met hun hoofden op hun bureaus dat er niet minimaal iets van kunst, eten of toch minimaal een beneluxe stropdas op Instagram kon worden gezet.  

Vervolgens poseerden de staatshoofden op de Kunstberg voor een foto met de stad als achtergrond. Koning Filip was inmiddels zowaar een beetje bijgetrokken.

Daarna praatten ze in kunstencentrum Bozar met jongeren uit de drie landen.

Een 'plechtige' viering met toespraken, de presentatie van een duurzame school en een heuse Benelux-song (OMG!) sloten de bijeenkomst af.

Foto's © ANP, Belgische Monarchie  

Laatste nieuws

Zie ook