Prinses Laurentien doet boekje open over huwelijk met prins Constantijn

Constantijn is een rots in de branding voor de wat 'onzekere' Laurentien.

Lees ook

Vandaag verscheen in Trouw een interview met prinses Laurentien. Ze doet daarin een boekje open over de steun die ze van prins Constantijn krijgt. Ook vertelt ze uitgebreid over haar werk en wat ze nu echt belangrijk vindt in het leven. Leuk om de prinses weer wat beter te leren kennen!

Vertrouwensband met veel mensen

Prinses Laurentien is onder andere werkzaam als directrice van de Number 5 Foundation. Daarmee werkt zij aan verschillende maatschappelijke vraagstukken, zoals digitale ongelijkheid, duurzaamheid en taalontwikkeling. In het interview vertelt ze onder over de vertrouwensband die ze dankzij haar werk met veel mensen heeft opgebouwd. “Mensen die dakloos zijn, die moeite hebben met lezen en schrijven, kinderen en jongeren, mensen die door het systeem zijn vermorzeld of in armoede leven. Hun blik op de samenleving is vaak zo zuiver en helder, vaak helaas zo ontstaan door intens negatieve ervaringen.” De gesprekken met die mensen houden de prinses met beide benen op de grond en zorgen ervoor dat ze scherp blijft, aldus Laurentien zelf.

Het belang van gelijkwaardigheid

Iets anders waar de prinses veel mee bezig is, is gelijkwaardigheid en de mogelijkheid tot een dialoog. “Ik hoop heel erg dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk, waarin we weer meer een nieuwsgierige en empathische houding naar elkaar gaan aannemen. Maar daar zijn we nog niet. […] Er worden bijvoorbeeld nog altijd heel veel plannen bedacht over mensen in de samenleving. Vaak wordt de stap overgeslagen om eerst in gesprek te gaan met de mensen die echte kennis en ervaring hebben. Dat zorgt er weer voor dat er met hele verkeerde aannames plannen worden gemaakt en veel oplossingen als gevolg daarvan mislukken.”

Meer dialoog nodig

Ook vindt prinses Laurentien dat we meer naar de bron van problemen moeten kijken. “Als je een probleem wil oplossen, moet je het bij de bron aanpakken en niet aan het uiteinde van de stroom. En dingen bij de bron aanpakken kun je alleen maar doen door echt te luisteren naar wat er speelt en door dialoog waarin alle perspectieven gelijkwaardig zijn. Als je een vraagstuk bij de bron niet goed definieert, zullen de stappen die volgen het steeds net níet zijn.”

laurentien-constantijn

Prinses Laurentien en prins Constantijn bij de opening van het Holland Dance Festival in februari. Beeld: BrunoPress, Patrick van Emst

Rots in de branding

Het interview gaat echter niet alleen over het werk van de prinses. Ze vertelt ook over haar man, prins Constantijn. Hij is echt haar rots in de branding. “Het geeft veel kracht om getrouwd te zijn met iemand met een heel zuiver kompas. Op het moment dat bij mij de onzekerheid toeslaat, kan ik dat bij hem toetsen. En andersom. We steunen elkaar in wat we doen en zullen ook altijd eerlijk zijn in onze feedback.” Ze maakt, tot slot, via de eerdergenoemde onzekerheid weer een terugkoppeling naar haar werk: “In het werk dat ik doe is het dagelijks een grote verwondering over al die verschillende perspectieven op de werkelijkheid die mensen erop nahouden. Misschien helpt mijn eigen onzekerheid me om meer vragen dan antwoorden te hebben.”

Bron: Trouw, Vorsten, Blauw Bloed, Het Koninklijk Huis | Beeld: BrunoPress

Laatste nieuws

Zie ook