Dodenherdenking 2024: koningspaar herdenkt oorlogsslachtoffers op de Dam

Ook dit jaar werd er weer een krans gelegd door Willem-Alexander en Máxima.

Gisteravond, op 4 mei, stonden we in Nederland weer stil bij de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens andere oorlogssituaties en vredesoperaties. Zoals ieder jaar werd de Nationale Herdenking op de Dam gehouden, waar ook Willem-Alexander en Máxima een krans legden.

Nationale Dodenherdenking

Zodra de klok 20.00 uur sloeg, werd het in heel Nederland stil, uit respect voor degenen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. Bij de Nationale Herdenking op de Dam waren onder anderen Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, burgermeester Femke Halsema en premier Mark Rutte waren aanwezig.

Vlak voordat het trompetsignaal de twee minuten stilte aankondigde, legde het koningspaar de eerste krans namens de gehele Nederlandse bevolking.

Beeld: NL Beeld 

Vrijheid vertelt

Het thema van de herdenking dit jaar was Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid. Er werden veel indrukwekkende verhalen verteld door nabestaanden van oorlogsslachtoffers, en ook burgemeester Halsema hield een toespraak. Daarin deed ze nadrukkelijk de oproep om de vrede te blijven koesteren en bewaren. “Door altijd op te staan tegen antisemitisme, tegen elke vorm van haat en discriminatie. Door onze grondrechten te koesteren, net als de vrije pers en onze democratie.”

Het lijkt erop dat deze oproep van Halsema ook gerelateerd is aan de voorbereidingen voor de Nationale Herdenking. Dit jaar mochten er namelijk minder mensen aanwezig zijn op de Dam vanwege de toegenomen maatschappelijke spanningen. Hierdoor had de politie meer ruimte om eventueel in te grijpen en ook was er minder kans op verdrukking. Uiteindelijk waren er ‘slechts’ 4400 mensen bij de herdenking aanwezig.

Andere herdenkingen

Naast de ceremonie op de Dam werden er ook op andere plekken in het land herdenkingen georganiseerd. En ook daar waren leden van de koninklijke familie bij aanwezig. Zo woonden prinses Margriet, prof. mr. Pieter van Vollenhoven en prins Pieter-Christiaan de Nationale Militaire Dodenherdenking bij, die gehouden werd op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Hier wordt specifiek stilgestaan bij de Nederlandse beroepsmilitairen en dienstplichtigen die sinds 1940 – waar dan ook ter wereld – zijn gevallen.

Bron: NOS, Blauw Bloed, archief | Beeld: NL Beeld / Patrick van Emst

Laatste nieuws